Türkiye ile Gürcistan Arasında Ulaştırma ve Bilgi Teknolojileri Alanlarında Ar-Ge İşbirliği Tesis Edildi

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında, Ulaştırma ve Bilgi Teknolojileri alanlarında Ar-Ge faaliyetlerinde iki ülke arasında işbirliğinin tesis eden Mutabakat Zaptı, 02 Nisan 2018 tarihinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te imzalanmıştır. Bakanlığımız ve Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanlığı arasında imzalanan Ulaştırma ve Bilgi Teknolojileri Alanlarında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptını, Bakanlığımız adına UDH Araştırmaları Merkezi Başkanı Sn. Dr. Ali ARIDURU imzalamıştır. 

Sayın Başkanımız Dr. Ali ARIDURU tarafından imzalanan Mutabakat Zaptı ile karayolu, demiryolu, denizcilik, havacılık ve uzay teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri ve Taraflarca kararlaştırılabilecek diğer alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, iki ülke arasında sürdürülebilir işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasını teminen ulaştırma alt sektörlerinde Ar-Ge faaliyetlerinden sorumlu bir Çalışma Grubu kurulması kararlaştırılmıştır.