Desteklenen Projeler

TÜRKSAT6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi Projesi


TÜRKSAT 6A


Türkiye’de geliştirilen ilk yerli haberleşme uydu projesi TÜRKSAT 6A kapsamındaki çalışmalar 2014 Aralık ayında başlanılmış, projede zorlu tasarım ve entegrasyon süreçleri başarı ile tamamlanmış, Uçuş Modeli üzerinde gerçekleştirilen sistem seviyesi testler aşamasına gelinmiştir. TÜRKSAT 6A uydusunun yörüngede göreve alınması ile ülkemizin haberleşme uyduları alanındaki ihtiyacının önemli bir bölümü uydunun hizmet ömrü olan 15 yıl boyunca karşılanmış olacak, aynı alanda bundan sonra ihtiyaç duyulacak talebe yerli bir hazır çözüm sunulacak ve haberleşme uydusu geliştirebilen sayılı ülke arasına ülkemizin de girmesi sağlanacaktır. TÜRKSAT 6A uydusu ile Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Asya kıtasındaki kapsama alanları ile çok geniş bir kitleye hizmet ulaştırılabilecektir.

Projede, birçok alt sistem ve ekipman yerli olarak geliştirilmiş, sistem seviyesinde ise dört farklı model üretilmiştir. Bu modellerden ilk üçü olan “Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli”, “Elektriksel Elektronik Uydu Modeli” ve “Mühendislik Modeli” üzerindeki faaliyetler tamamlanmış, yörüngede görev yapacak olan “Uçuş Modeli” üzerinde ise entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanması sonrasında kabul testlerine devam edilmektedir.

Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu projesi olan TÜRKSAT6A ile Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında girecektir. Üretilecek uydunun üretim ve test sürecinin tamamlanarak SpaceX firması tarafından fırlatılması planlanmaktadır.

 


 

Ka-Bant Milli Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirme Projesi

Ka Bant Milli Uydu Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi


Yerli ve milli olarak geliştirilmekte olan, Ka Bant Milli Haberleşme HUB ve Modem sistemiyle;

 

havada,

karada ,

denizde,

 

kısaca ülkemizin sahip olduğu haberleşme uydularının kapsama alanın içinde yer alan her yerde;

 

yüksek hızda veri transferi hizmetinin verilmesi,

karasal altyapının olmadığı yerlerde uydu üzerinden  internet hizmetinin verilmesi, hedeflenmektedir.VSAT (Very Small Aperture Terminal) sistemleri kullanılan Ka Bant hizmetlerinde noktadan noktaya haberleşebilen HUB sistemi ve modemlerin yerli ve milli imkanlar ile üretilmesi hedeflenerek, bu sayede ülkemizin dışa olan bağımlılığı azalacaktır. Proje kapsamında ortaya çıkacak ürünler diğer ülkelerdeki muadilleri ile kalite, performans ve güvenlik alanlarında yarışabilecek ve katma değeri yüksek ürünler olması hedeflenmektedir.

 

Projenin ilk fazında, ülkemiz envanterinde bulunan yer durağan yörüngedeki (GEO) haberleşme uyduları üzerinden 10 adet Single Channel Per Carrier (SCPC) yöntemi ile çalışan modemlerin ve 2 adet HUB istasyonunun geliştirilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilen HUB istasyonunun projenin diğer aşamalarında da kullanılabilecek bir ortak ekipman yapısına sahip olması hedefler arasındadır.

 

İkinci fazda, mevcut modeme ek olarak üzerinde yapılacak yazılım revizyonları ile 20 adet Demand Assign Multiple Access (DAMA) olarak adlandırılan talebe göre havuzdan atanan kanalı kullanan yöntemle haberleşen modemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu yöntem ile Ka Bant kapasitesinin daha verimli kullanılması ve daha fazla kullanıcıya ulaşılması amaçlanmaktadır.

 

Üçüncü fazda ise DAMA yöntemine ek olarak pazardaki muadilleri ile yarışabilmesi amacıyla 100 adet Time Division Multiple Access (TDMA) yöntemi ile çalışan modemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Projenin son fazında, bütün bu çalışma prensiplerinde kullanılabilecek özgün bir dalga biçimi yapısına sahip 20 adet Özgün Dalga Biçimi modemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Projenin araştırma ve geliştirme çalışmaları TÜRKSAT A.Ş Proje Yönetici Kuruluş olarak görev alırken, Aselsan A.Ş ise yüklenici olarak yer almaktadır.Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi

  

Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon ProjesiAkıllı Ulaşım Sistemleri (AUS); ulaşım sistemlerinin yönetim ve işletilmesine yönelik uygulamalar olup, trafikte geçirilen sürelerin azaltılması, trafik güvenliğinin ve hareketliliğin arttırılması, mevcut yol kapasitelerinin en üst düzeyde kullanımının sağlanması, enerji verimliliğini artırarak ülke ekonomisine katkısı ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçları hedefleyerek geliştirilen çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren teknolojik sistemlerdir. Projenin tedarik makamı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü, yürütücü kuruluşu Türksat A.Ş. olup, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı Ar-Ge fonundan desteklenmekte olup, Ekim 2021’de başlayan projenin süresi 24 ay’dır.

 

Proje ile birlikte;

·         Yerli ve milli olarak IoT ve SOTM antenler geliştirilecek olup, uydu teknolojileri kullanılarak merkez üzerinden araçların haberleşmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Akıllı ulaşım sistemleri (AUS) uydu yer sistemlerinin geliştirilmesi ve oluşturulacak sistem mimarisi ile yenilikçi araç teknolojilerinin ve kullanılacak platformların ortak haberleşme ağının oluşturulmasının yanında, modern teknolojiler ve yerli ve milli imkanlar ile Türksat IoT platformunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje sonucunda;

       5 adet Sabit Ka Bant IoT (Internet of Things) Terminal Anten

       3 adet Mobil Ka Bant IoT Terminal Anten,

       2 adet Kara araçları için Ka Bant Kara SOTM (Satcom On The Move) Anten uydu yer sistemleri yerli ve milli olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir.

·         Ülkemizdeki ve dünyadaki AUS ve AUS mimarileri kapsamında, AUS standartlarının tespit edilmesi ve sınıflandırılması ve bu alandaki yıkıcı yenilikçi teknolojilerin araştırılması, dünya literatürünün taranması ve AUS alanında önde gelen ülkelerin detaylı olarak ilgili alan kapsamında raporlarının hazırlanması, mevcut durumun detaylı analiz edilmesi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu AUS uygulamaları ile bunlara dair detaylı yol haritasının belirlenmesi sonucunda ülkemize ait Ulusal AUS mimarisi, mimari yazılımı ve Ulusal AUS platformunun oluşturulması amaçlanmaktadır.

       Hızla artan AUS yatırımlarına çatı olmak, yol göstermek, ortak paydada buluşmak, birbiri ile uyumlu, gelişen ihtiyaçlara cevap veren sistemler geliştirmek, ulaşım modlarının birbiri ile entegrasyonunu sağlamak ve Türkiye genelindeki akıllı ulaşım sistemlerinin tek bir merkezden, geliştirilen çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren ve ulaşım verisinin katma değerli hale getirileceği Ulusal AUS Mimarisi çalışması yapılacaktır.

Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS-Mobility as a Service) Platformu Projesi

 MaaS Projesi

 

Başkanlığımız tarafından yürütülen “AUS-2022/01: Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS-Mobility as a Service)” Ar-Ge Çağrısı sonucunda desteklemeye uygun bulunan PTT Teknoloji A.Ş. ve İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş ortaklığındaki “Hizmet Olarak Hareketlilik/MaaS” projesinin uygulama dönemi 22 Ağustos 2022 tarihinde Başkanlığımız ile Proje Ortakları arasında imzalanan sözleşme ile başlatılmıştır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek MaaS platformu ile; yerel yönetimler bünyesindeki toplu taşıma araçları (kara, deniz, raylı sistemler, bisiklet vb.), şehirlerarası ulaşım araçları (karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu), özel araçlar ve yaya yolculuklarının bir bütün içerisinde entegre edildiği, son kullanıcılara bu yapı içerisinde konfor, süre, maliyet gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, anlık veya ileri tarihli yolculuk için alternatifler sunacak, planlama, rezervasyon, ödeme, kiralama gibi başlangıç noktasından varış noktasına kadar tüm yolculuk deneyiminin tek bir araç ile sunulması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, PTT tarafından geliştirilen, farklı şehirlerde toplu ulaşım araçlarına tek bir ödeme yöntemi ile erişmeyi sağlayan “Türkiye Kart – TRKart” sistemi ile entegrasyon sağlanarak, toplu ulaşım hizmetlerinde ortak bir kart/mobil uygulamanın kullanılması imkânı sağlanacaktır. Böylelikle yerel yönetimler bünyesinde yer alan farklı ödeme yöntemlerinin birleştirilmesi ile ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.