3. Teknolojiye Davet Bilişim Etkinliğine Katıldık

Türkiye Bilişim Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED) ve Van İşadamları Derneği (VİŞAD) tarafından İzmir’de 3.sü düzenlenen Teknolojiye Davet: Bilişim Etkinliği ve Fuarı’na Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Olarak katılım gerçekleştirdik. 

Ülkemizde faaliyet gösteren irili ufaklı birçok bilişim ve teknoloji firmasının katıldığı etkinlikte yeni teknolojilerin sunumu gerçekleştirilmiş olup sektörün ihtiyaçları ve kalkınma için atılacak adımlar üzerine konuşmalar yapılmıştır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı olarak Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı Faruk YILMAZ tarafından Bakanlığımız hizmetlerini ve teknolojiye olan katkılarımızın anlatıldığı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin ihtiyacı olan yerli bilişim ve yazılım uygulamalarının ve teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla geliştirilecek Ar-Ge projelerinin öneminin ve bu projelere Bakanlığımızca verilecek proje desteklerine ilişkin başvuru şartlarının aktarıldığı etkinlik öğleden sonra yapılan katılımcı firma sunumları ile sona ermiştir.