Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik üzerinde yapılacak revizyonlar konulu toplantı gerçekleştirildi.

17 Ocak 2017 tarihinde Bakanlığımız Konferans Salonunda Bakanlığımız merkez birimleri ve bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşlardan kendi konularındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine hâkim personelin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantının ana başlıkları olarak Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik üzerinde yapılacak revizyonlar, Ar-Ge projelerinin değerlendirilme süreci, üniversitelerimiz ile Ar-Ge alanında yapılacak iş birliği ve Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarının uygun görülen projelerinin hedeflenen ülkelere tanıtılması ve pazarlanması konuları tartışıldı. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı Sayın Dr. Ali ARIDURU, Daire Başkanları Sayın Mehmet Cemil Acar ile Sayın Mehmet Ali Değer’in konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, Merkez Başkanımız Sayın Dr. Ali ARIDURU toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 

Başkanımız konuşmasında, kurumlarımızın en başarılı olduğu iş ve işleyişlerin belirlenerek hedef ülkelere tanıtılması ve bu doğrultuda kolektif çalışmalar yürütülmesinin Başkanlığımızın temel amacı olduğuna değindi. Bu kapsamda hedef olarak seçilen bölgelerin Afrika Ülkeleri, Balkan Ülkeleri, Körfez Ülkeleri ve Asya Ülkeleri olduğunu ve bu konuda çalışmaların başlatıldığını belirtti. Ayrıca Ar-Ge projeleri destek sürecine yönelik mevzuatsal düzenlemeler ile Bakanlığımızın görev alanında bulunan tüm konularda projelerin desteklenebilmesine ve bu bağlamda yeni dönem için çağrı konu başlıklarının belirlenmesine yönelik faaliyetler yürütüldüğünü söyledi. Söz konusu faaliyetler kapsamında Bakanlığımız merkez birimleri, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşlarından, kendi kurumlarının işleyişine hâkim personelinden oluşan çalışma grupları oluşturularak sürecin bu gruplarla birlikte yürütülmesinin istendiğini belirtti. 

Toplantının ikinci bölümünde, katılımcıların Bakanlığımız Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi sürecine ait belirlenecek hedefler ve yeni dönemde çıkılması planlanan çağrı ilanı konularına yönelik görüş ve önerileri alındı. Bundan sonraki süreçlerin de çalışma gruplarından elde edilecek yenilikçi fikirler ışığında yürütüleceği belirtildi.