TÜRKSAT İLE ASELSAN ARASINDA HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNDE AR-GE İŞBİRLİĞİ - - UDHAM

UDHAM İlk Paydaş Çalıştayında Haberleşme ve Uydu Teknolojileri Paydaşlarını bir araya getirdi!

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği eş finansmanıyla, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulanan Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında yürütülen “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı’nın Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi, 21 Haziran 2021 tarihinde “Haberleşme ve Uydu Teknolojileri“ başlığı altında ilk paydaş çalıştayını gerçekleştirdi.

Ankara’da gerçekleştirilen ilk paydaş çalıştayı, haberleşme ve uydu teknolojileri alanlarında uzman Bakanlık birimlerimizi, ilgili kamu temsilcilerini, akademisyenleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştay, Ar-Ge Daire Başkanımız Sayın Mehmet Ali DEĞER’in açılış konuşması ile başladı. Proje Takım Lideri Dr. Karen SUMSER-LUPSON’ın ve Elektronik Haberleşme Uzmanı Ahmet GÜLSEVİM’in sektördeki gelişmelere yönelik yaptıkları sunumlar ile devam eden çalıştayda odak çalışma grupları vasıtasıyla farklı kurumları temsil eden katılımcılar arasında araştırma geliştirme başlıklarına yönelik fikir paylaşımı gerçekleştirildi.

Haberleşme ve uydu teknolojileri odağında öncelikli araştırma ve teknoloji geliştirme başlıklarının belirlenmesini hedefleyen çalıştayın çıktıları, ulaştırma sistemlerinin verimliliğinin artırılması ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi için yön gösterici nitelik taşımaktadır. Haberleşme ve Uydu Teknolojileri alanlarında gerçekleştirilen paydaş çalıştayını, Denizcilik, Demiryolları, Havacılık ve Karayolları alt sektör başlıklarında düzenlenecek çalıştaylar takip edecektir.

Fotoğraflar