UDHAM Beşinci Paydaş Çalıştayında Karayolu Paydaşlarını Bir Araya Getirdi!

Ankara’da gerçekleştirilen beşinci paydaş çalıştayı, karayolu alanında uzman Bakanlık birimlerimizi, ilgili kamu temsilcilerini, akademisyenleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştay; Ar-Ge Daire Başkanımız Sayın Mehmet Ali DEĞER’in açılış konuşması ile başladı. Proje Takım Lideri Dr. Karen SUMSER-LUPSON’ın ve Karayolu uzmanı Prof. Dr. Muhammet Vefa Akpınar’ın sektördeki gelişmelere yönelik yaptığı sunumlar ile devam eden çalıştayda, odak çalışma grupları vasıtasıyla farklı kurumları temsil eden katılımcılar arasında araştırma geliştirme başlıklarına yönelik fikir paylaşımı gerçekleştirildi. 

Karayolu odağında öncelikli araştırma ve teknoloji geliştirme başlıklarının belirlenmesini hedefleyen çalıştayın çıktıları, ulaştırma sistemlerinin verimliliğinin artırılması ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi için yön gösterici nitelik taşımaktadır. Karayolu alanında gerçekleştirilen paydaş çalıştayını, beş sektörde gerçekleştirilen çıktıların görüşüleceği Sonuç Çalıştayı takip edecektir.

Fotoğraflar