UDHAM Düzenlediği Sektör Çalıştaylarının ardından Kapanış Çalıştayında Ulaştırma ve Haberleşme Sektör Paydaşlarını Bir Araya Getirdi.

Ankara’da gerçekleştirilen çalıştaylar, ilgili alanlarda Uzman Bakanlık birimlerimizi, ilgili kamu temsilcilerini, akademisyenleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştaylar, Haberleşme ve Uydu Teknolojileri, Denizcilik, Havacılık, Demiryolu ve Karayolu olmak üzere 5 sektörde gerçekleştirildi. Bu çalıştaylarda, odak çalışma grupları vasıtasıyla farklı kurumları temsil eden katılımcılar arasında araştırma geliştirme başlıklarına yönelik fikir paylaşımının önü açıldı ve katılımcılar her sektörde alt sektör başlıkları için önerilerde bulundular. 

Araştırma ve teknoloji geliştirme başlıklarının belirlenmesini hedefleyen 5 çalıştayın çıktıları, 2 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Sonuç Çalıştayında katılımcılar ile paylaşıldı. Katılımcılardan gelen sorular, öneriler ve yorumlar bu Sonuç Çalıştayında değerlendirildi. 2 hafta gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen 6 çalıştay da başarı ile tamamlandı.  

Fotoğraflar