Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığının (UDHAM) Hollanda'daki Çalışma Ziyaretinde Denizcilik Sektöründe Farklı Alanlarda Faaliyet Gösteren Kuruluşlarla Görüşmeler Gerçekleştirildi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığının yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen ‘’ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığının Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi ‘’ projesi kapsamında Hollanda’da bulunan heyet, çalışma ziyareti programının denizcilik alanında yer alan kuruluşlarla toplantılar gerçekleştirdi.

1 Aralık 2021 tarihli görüşmelerde, heyet ilk olarak ulaştırma alanında sürdürülebilirlik odaklı çevreci modellere geçiş konusunda uzman kuruluş GoodFuels yetkilileri ile buluştu. Biyoyakıtların ulaştırma alanında kullanımının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin artması üzerine çalışan GoodFuels ile yapılan görüşmede, dünyada ve Türkiye’de biyoyakıta geçiş sürecinin hızlandırılması için atılabilecek adımlar konuşuldu.

Günün ikinci toplantısında, Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanlığı altındaki Hareketlilik ve Ulaştırma Başkanlığı ile birlikte çalışan Netherlands Coast Guard (Hollanda Liman Koruma) birimi ile denizcilik alanında güvenlik ile ilgili Ar – Ge faaliyetleri hakkında bir araya gelindi, bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

2 Aralık 2021’de düzenlenen toplantıda Damen Tersane Grubu ile görüşüldü. Görüşmede Damen CEO’su Arnout Damen, Damen Bölgesel Satış Direktörü Boran Bekbulat ve Damen Ar –Ge Direktörü Pieter Huyskens ile bir araya gelindi.

UDHAM yetkilileri, denizcilik ve alt kolu tersanecilik alanında çalışan Damen Tersane Grubu temsilcileri ile görüştü. 1927 yılından beri faaliyet gösteren, mevcut 35 tersanesinde 6000’den fazla gemi inşa etmiş olan şirket, sürdürülebilir ve inovatif gemi yapımı konusunda uzman. 55 ofisten oluşan Damen’in Türkiye’de de bir temsilciliği bulunuyor.

Toplantıda, gemi inşasında standardizasyona sürdürülebilirliğin eklenmesi, gemi tasarım, yapım ve tamir hizmetleri, savunma, seyahat, balıkçılık, kıyı güvenliği, yatçılık alanında tasarlanan farklı gemi modelleri ve Ar- Ge faaliyetleri tanıtıldı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığının yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen ‘’ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığının Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi ‘’ projesi kapsamında düzenlenen ‘’ Hollanda Çalışma Ziyareti ‘’ dahilindeki son toplantıda 3 Aralık 2021’de ETA Taşımacılık tarafından denizcilik sektöründe yeni teknolojilere yönelik olarak sunum gerçekleştirildi.

Heyet, deniz taşımacılığı alanında çalışan ETA Taşımacılık temsilcileri ile görüştü. Zararlı emisyonların azaltılması ve taşımacılıkta güvenliğin, sürdürülebilirliğin ve verimliliğin artırılması için çalışan ETA Taşımacılık Ar – Ge faaliyetleri ile operasyonlarında son teknolojiyi kullanıyor.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan sunumda, ETA Taşımacılık’ın gemilerinin özellikleri, taşımacılık zincirinde deniz taşımacılığının daha efektif kullanımı için veri toplanması ve uygulanması ve enerji tüketimi azaltılırken verimliliğin artırılması tanıtıldı.

Bu son toplantı ile birlikte, heyetin Hollanda çalışma ziyareti programı 5 gün boyunca ulaştırmanın farklı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla örnek uygulamalar ve işbirliği fırsatları üzerine yapılan verimli görüşmelerle sona erdi.  

Fotoğraflar