UDHAM Demiryolu Sektör Paydaşlarını Bir Araya Getirdi - - UDHAM

UDHAM Demiryolu Sektör Paydaşlarını Bir Araya Getirdi

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği eş finansmanıyla, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulanan Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında yürütülen “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı’nın Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi, 25 Haziran 2021 tarihinde “Demiryolu“ başlığı altında üçüncü paydaş çalıştayını gerçekleştirdi.

Ankara’da gerçekleştirilen paydaş çalıştayı, demiryolu alanında uzman Bakanlık birimlerimizi, ilgili kamu temsilcilerini, akademisyenleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştay; katılımcıların karşılanmasının ardından, Demiryolu uzmanı Dr. Türker Ahi’nin ve Proje Takım Lideri Dr. Karen SUMSER-LUPSON’ın sektördeki gelişmelere yönelik yaptığı sunumlar ile devam eden çalıştayda, odak çalışma grupları vasıtasıyla farklı kurumları temsil eden katılımcılar arasında araştırma geliştirme başlıklarına yönelik fikir paylaşımı gerçekleştirildi.

Demiryolu odağında öncelikli araştırma ve teknoloji geliştirme başlıklarının belirlenmesini hedefleyen çalıştayın çıktıları, ulaştırma sistemlerinin verimliliğinin artırılması ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi için yön gösterici nitelik taşımaktadır.

Fotoğraflar