UDHAM Havacılık Sektör Paydaşlarını Bir Araya Getirdi

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği eş finansmanıyla, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulanan Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında yürütülen “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı’nın Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi, 28 Haziran 2021 tarihinde “Havacılık“ başlığı altında dördüncü paydaş çalıştayını gerçekleştirdi.

Ankara’da gerçekleştirilen paydaş çalıştayı, havacılık alanında uzman Bakanlık birimlerimizi, ilgili kamu temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getirdi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştay, Ar-Ge Daire Başkanımız Sayın Mehmet Ali DEĞER’in açılış konuşması ile başladı. Proje Takım Lideri Dr. Karen SUMSER-LUPSON’ın ve Havacılık Uzmanı Prof. Dr. Serkan Özgen’in sektördeki gelişmelere yönelik yaptığı sunumlar ile devam eden çalıştayda, odak çalışma grupları vasıtasıyla farklı kurumları temsil eden katılımcılar arasında araştırma geliştirme başlıklarına yönelik fikir paylaşımı gerçekleştirildi.

Havacılık odağında öncelikli araştırma ve teknoloji geliştirme başlıklarının belirlenmesini hedefleyen çalıştayın çıktıları, ulaştırma sistemlerinin verimliliğinin artırılması ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi için yön gösterici nitelik taşımaktadır.

Fotoğraflar