ULAŞAN VE ERİŞEN TÜRKİYE 2053 ÜNİVERSİTELER ARASI AR-GE FİKİR YARIŞMASI

ULAŞAN VE ERİŞEN TÜRKİYE 2053 ÜNİVERSİTELER ARASI AR-GE FİKİR YARIŞMASI

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) tarafından üniversite öğrencileri arasında bir fikir yarışması düzenlenecektir.

Fikir yarışmasının temel amacı, Bakanlığımız faaliyetleri kapsamında 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ve 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ile belirlenmiş tematik alanlar ve sektörel hedefler doğrultusunda sektör ihtiyaçlarına yönelik proje üretilmesini teşvik etmek ve üniversitelerde Ar-Ge kültürünü geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda düzenlenecek fikir yarışması ile öğrencilerde özgün fikirler sunma ve çözüm önerileri getirebilme kabiliyetini oluşturmak ve proje üretmelerini teşvik etmektir. Üretilecek özgün projelerin ülkemiz sektör koşullarına yansıtılarak çözüm getirici niteliklere sahip olması beklenmektedir.

 

Fikir yarışması projeleri dört ayrı kategoride değerlendirilecektir. Karayolu, demiryolu, denizcilik ve havacılık sektöründeki projelerin her biri için ayrı ayrı derecelendirme yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda en başarılı projelere çeşitli ödüller verilecektir.

Karayolu, Demiryolu, Denizcilik ve Havacılık Sektörü Kategorilerinde; 

      Kategori Birincisi’ ne : 50.000 TL,

      Kategori İkincisi’ ne : 25.000 TL,

      Kategori Üçüncüsü’ ne : 10.000 TL,  

      Mansiyon ödülleri verilecektir. 

 

Yarışma başvuruları 1 Kasım 2023 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Başvurular, proje formlarının tam ve eksiksiz olarak doldurulması ve udham@uab.gov.tr mail adresine gönderilmesiyle gerçekleştirilecektir.

Fikir yarışması hakkında daha fazla bilgi ve başvuru detayları aşağıdaki belgelerde yer almaktadır.


Son Başvuru Tarihi 31 Mart 2024 olarak belirlenmiştir.